Απαραίτητη η ενημέρωση του οφειλέτη από την εφορία πριν την κατάσχεση σε τραπεζικό του λογαριασμό (ΣτΕ τμ. ΣΤ΄ 366/2014)

Η πενταμελής σύνθεση του  Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ τμ. ΣΤ΄ 366/2014) έκρινε ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να προβεί σε κατάσχεση χρημάτων λόγω οφειλών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη, ώστε να μπορεί ο τελευταίος να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα ή να εξοφλήσει την οφειλή του. Το Ανώτατο Ακυρωτικό που κατέληξε στην εν λόγω κρίση ερμηνεύοντας το άρθρο 30 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε υπό την συνταγματική αρχή της παροχής έννομης προστασίας (20 παρ 1 Σ.) παρέπεμψε το ζήτημα λόγω της σπουδαιότητάς του στην επταμελή σύνθεσή του για νέα κρίση.

Την εν λόγω απόφαση μπορείτε να διαβάσετε εδώ.


Share  

 

This post is tagged: , , , , , ,