Η διετής παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων ΝΠΔΔ δεν παραβιάζει την ΕΔΔΑ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε προσφάτως ότι το άρθρο 48 παρ. 3 του ν.δ. 497/1974 που καθιέρωσε τη διετή παραγραφή των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων των ΝΠΔΔ κατά των εν λόγω νομικών προσώπων δεν είναι αντίθετη στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η δίκαιη ισορροπία μεταξύ της προστασίας της περιουσίας και των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος δεν διασπάται από την κρίσιμη διάταξη, καταλήγοντας σε αντίθετη κρίση από αυτή που διατύπωσε στην υπόθεση Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδας Νο2.

[πηγή].


Share  

 

This post is tagged: , , , , ,