Δικηγόροι

 

Νικόλαος Β. Σιαπέρας
Γεννήθηκε στην Εράτυρα Κοζάνης το 1950.
Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή Ν.Ο.Ε., Τμήμα Νομικής, 1973.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1977.
e-mail: nikolaos.siaperas@siaperaslaw.gr

Βασίλειος Ν. Σιαπέρας
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982.
Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Τμήμα Νομικής, 2005.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Katholieke Universiteit Leuven
του Βελγίου, 2007.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2008.
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.
e-mail: vassilis.siaperas@siaperaslaw.gr

Απόστολος Ν. Σιαπέρας
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1986.
Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Τμήμα Νομικής, 2007.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master 2) στο Δημόσιο Δίκαιο από το Université Montesquieu – Bordeaux IV της Γαλλίας, 2009. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master 2) στο Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο από το Université Pantéon-Assas Paris II της Γαλλίας, 2013.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2010.
Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά.
Από τον Αύγουστο του 2018 είναι Μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και τελεί σε αναστολή δικηγορικής ιδιότητας.
e-mail: apostolos.siaperas@siaperaslaw.gr

Ζαχαρούλα Η. Παπαγεωργίου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964.
Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή Ν.Ο.Ε., Τμήμα Νομικής, 1987.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1989.
Γλώσσες: Αγγλικά.
e-mail: zaharoula.papageorgiou@siaperaslaw.gr

Ζήσης Ι. Χατζηγιαννάκος
Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1989.
Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή ΝΟΠΕ, Τμήμα Νομικής, 2012.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LLM) στο Εμπορικό Δίκαιο και τη Διαιτησία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2014.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2014.
Γλώσσες: Αγγλικά.
e-mail: zisis.chatzigiannakos@siaperaslaw.gr

Λυδία Γ. Χριστιανοπούλου
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1988.
Απόφοιτη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Νομικής, 2011.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LL.M) στο Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, 2014.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2013.
Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά.
e-mail: lydia.christianopoulou@siaperaslaw.gr


 

Γεώργιος Δ. Φράγκου
Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1981.
Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Τμήμα Νομικής, 2003.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διεθνές Αστικό Δικονομικό Δίκαιο από το Universität Heidelberg της Γερμανίας, 2006.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2006.
Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά
 e-mail: george.fragou@siaperaslaw.gr


Δήμητρα Ε. Κυρανούδη

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1984.
Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Τμήμα Νομικής, 2007.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Δημόσιο Δίκαιο από το Université Panthéon Sorbonne
– Paris I, 2008 και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φιλοσοφία του Δικαίου από
το Université Panthéon Assas – Paris II, 2009.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2010.
Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά.
e-mail: dimitra.kiranoudi@siaperaslaw.gr


Φιλία Ε. Κυρανούδη

Γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1985.
Απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Νομικής, 2007.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Αστικό Δίκαιο από το Université de Strasbourg, 2009,
και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μετάφραση νομικών κειμένων (εφαρμοσμένες ξένες γλώσσες)
από το Université Sorbonne Nouvelle, 2011.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2010.
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά
e-mail: filia.kiranoudi@siaperaslaw.gr


 
 

Ασκούμενοι Δικηγόροι

 

Ευανθία Α. Κασιώρα
Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1993.
Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, 2015.
Ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το 2015.
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.
e-mail: evanthia.kasiora@siaperaslaw.gr

Αικατερίνη Δ. Κούκου
Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1993.
Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, 2016.
Ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το 2016.
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
e-mail: katerina.koukou@siaperaslaw.gr

Comments are closed.