Αντισυνταγματικό το παράβολο των 200 ευρώ για την έφεση

Το Μονομελές Εφετείο Ιωαννίνων έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την παράγραφο 4 του άρθρου 495 ΚΠολΔ, όπου προβλέπεται η καταβολή παραβόλου αξίας 200 ευρώ για το παραδεκτό άσκησης της έφεσης. Ειδικότερα, το Εφετείο έκρινε ότι η εν λόγω διάταξη καθιερώνει ένα μέτρο εισπρακτικού χαρακτήρα που δεδομένων των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν αφενός πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη, όπως κατοχυρώνεται στα άρθρα 20§1 Συντ. και 6§1 ΕΣΔΑ, αφετέρου τη συνταγματική αρχή της ισότητας σύμφωνα με το άρθρο 4§1 Συντ.

Αναλυτικά την απόφαση μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.


Share  

 

This post is tagged: , , , , ,


Νεα


Στη στήλη Νέα μπορείτε να διαβάσετε ενδιαφέροντα νομικά νέα σχετικά με τους τομείς ενασχόλησης του γραφείου μας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις στη νομική επιστήμη, δημοσιεύοντας δικαστικές αποφάσεις και σχολιάζοντας τη νομική επικαιρότητα. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες, αναφορικά με τα θέματα του ενδιαφέροντός σας.