Το γραφείο


 

Το δικηγορικό γραφείο «ΣΙΑΠΕΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ιδρύθηκε το 1977 από το δικηγόρο Νικόλαο Β. Σιαπέρα και έκτοτε λειτουργεί σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Με εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία, το γραφείο εξελίχθηκε σε ένα από τα γνωστότερα και πλέον καταρτισμένα γραφεία στο χειρισμό υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων και ιδιωτικής ασφάλισης, συνεργαζόμενο με μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Παράλληλα, η ομάδα δικηγόρων του γραφείου ανέπτυξε τις δραστηριότητές της στους κυριότερους τομείς του δικαίου, παρέχοντας στους πελάτες της σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στους τομείς του αστικού, διοικητικού, εμπορικού, εταιρικού, ποινικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Σκοπός μας είναι πάντα η ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεών σας. Κάθε υπόθεση συνεπάγεται για εμάς ενδελεχή έρευνα, σχολαστική προετοιμασία και υψηλού επαγγελματισμού εκπροσώπησή σας για τη δικαστική ή εξωδικαστική επίλυσή της.

Η προσωπική σχέση και η διαρκής επικοινωνία με τους πελάτες μας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας και για τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε τη δουλειά μας στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών, θέτοντας από κοινού τους στόχους και τις προτεραιότητες κάθε υπόθεσης.

Βασική μας αρχή παραμένει η παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Με μια δυναμική ομάδα δικηγόρων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, το γραφείο ενημερώνεται διαρκώς για τα νέα επιστημονικά δεδομένα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης, και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με δικηγορικά γραφεία, επιστημονικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.


 

Comments are closed.