Μπορεί η αδυναμία της προσφυγής στο δικαστήριο να συνιστά αποτελεσματική δικαστική προστασία; Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 2222/2023, Θ.Π.Δ.Δ. 4/2024, σελ. 357-361

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας  με την δικηγόρο Άννα Χριστοδουλάκου π. Μέλος Α.Ε.Π.Π., δημοσίευσαν παρατηρήσεις στην απόφαση του ΣτΕ 2222/2023 (7μ) στο νομικό περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) 4/2024, σελ. 357-361, αναφορικά με το εάν μπορεί η αδυναμία της προσφυγής στο δικαστήριο να συνιστά αποτελεσματική δικαστική προστασία.

Search