Η εταιρεία

Η  δικηγορική εταιρεία “Σιαπέρας & Συνεργάτες” ιδρύθηκε το 1977 από το δικηγόρο Νικόλαο Β. Σιαπέρα και έκτοτε λειτουργεί σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Αριστοτέλους, καθώς και στην πόλη των Αθηνών.

Με εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία, η εταιρεία εξελίχθηκε σε ένα από τα γνωστότερα και πλέον καταρτισμένα γραφεία στο χειρισμό υποθέσεων αστικού, εμπορικού και δημοσίου δικαίου.

Παράλληλα, η ομάδα δικηγόρων του γραφείου παρέχει στους πελάτες της σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες με επίκεντρο τους τομείς των εμπορικών και δημοσίων συμβάσεων.

machines

Ζαχαρούλα Η. Παπαγεωργίου

Η Ζαχαρούλα Παπαγεωργίου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1989. Συμβουλεύει τους πελάτες μας σε υποθέσεις μισθωτικών διαφορών, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου, καθώς και κτηματολογικών διαφορών.

Ζαχαρούλα Η. Παπαγεωργίου

Ελένη Θ. Καπατσή

Η Ελένη Καπατσή αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2021. Ειδικεύεται στο αστικό και ποινικό δίκαιο και συμβουλεύει τους πελάτες μας σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, κτηματολογικών διαφορών και υπερχρέωσης φυσικών προσώπων. 

Ελένη Θ. Καπατσή

Ευφροσύνη Π. Γεωργιάδου

Η Ευφροσύνη Γεωργιάδου είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Δίκαιο και Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συμβουλεύει τους πελάτες μας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, καθώς και προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας καταναλωτή.

Ευφροσύνη Π. Γεωργιάδου

Αναστασία Γ. Κωνσταντέλλια

Η Αναστασία Κωνσταντέλλια είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Συμβουλεύει τους πελάτες μας σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου και δημοσίων συμβάσεων.

Αναστασία Γ. Κωνσταντέλλια

Χριστίνα Δ. Κρικώνη

Η Χριστίνα Κρικώνη είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται στο δημόσιο δίκαιο και συμβουλεύει τους πελάτες μας σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου και δημοσίων συμβάσεων.

Χριστίνα Δ. Κρικωνή

Αθηνά Α. Ούση

Η Αθηνά Ούση είναι ασκούμενη δικηγόρος στην εταιρεία μας και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αθηνά Α. Ούση

Χρυσούλα Σ. Αναγνωστοπούλου

Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου είναι ασκούμενη δικηγόρος στην εταιρεία μας και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συνεργατης

Δήμητρα Ν. Βασιλειάδου

Η Δήμητρα Βασιλειάδου είναι ασκούμενη δικηγόρος στην εταιρεία μας και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

siaperas
Search