Η προβληματική της υποχρέωσης συμπερίληψης ή μη της παρακράτησης φόρου 8% στην οικονομική προσφορά των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθηνών 1268/2020, ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ. 2020, τ. 15

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας δημοσίευσε παρατηρήσεις στην απόφαση ΔΕφΑθ 1268/2020 στο νομικό περιοδικό Νομολογία Δημοσίων Έργων & Περιβάλλοντος (ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ.) 2023, ΤΕΥΧΟΣ 26,  αναφορικά με την προβληματική της υποχρέωσης συμπερίληψης ή μη της παρακράτησης φόρου 8% στην οικονομική προσφορά των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Search