Παροχή νομικών υπηρεσιών
Από το 1977 η δικηγορική εταιρεία “Σιαπέρας & Συνεργάτες” παρέχει υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δικηγορική Εταιρεία Θεσσαλονίκη - Σιαπέρας & Συνεργάτες

Εξειδικευμένη
Γνώση και Πολυετής Εμπειρία

Νικόλαος Β. Σιαπέρας(1)

Ο ιδρυτής του γραφείου μας Νικόλαος Β. Σιαπέρας

Η δικηγορική εταιρεία “Σιαπέρας & Συνεργάτες” ιδρύθηκε το 1977 από το δικηγόρο Νικόλαο Β. Σιαπέρα και εξελίχθηκε σε ένα από τα γνωστότερα και πλέον καταρτισμένα γραφεία στο χειρισμό υποθέσεων αστικού, εμπορικού και δημοσίου δικαίου.

Γνωρίστε τους
δικηγόρους της εταιρείας μας

Με μια δυναμική ομάδα δικηγόρων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, η δικηγορική μας εταιρεία ενημερώνεται διαρκώς για τα νέα επιστημονικά δεδομένα της νομικής επιστήμης, και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με δικηγορικά γραφεία και εταιρείες, επιστημονικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό

Rectangle-1881
Rectangle-1881

Νέα και
ενημερώσεις

Στη στήλη αυτή μπορείτε να διαβάσετε ενδιαφέροντα νομικά νέα σχετικά με τους τομείς ενασχόλησης της δικηγορικής μας εταιρείας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)”

Την Πέμπτη 27/6/2024 και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί διαδικτυακά από τους δικηγόρους κ. Σιαπέρα Απόστολο και κ. Σταυρόπουλο Θωμά σεμινάριο τεσσάρων ωρών, με αντικείμενο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Απόφαση 9/2024 Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΑΔΗΣΥ: Επιστροφή παραβόλου προδικαστικής προσφυγής σε περίπτωση παραίτησης εντός 25 ημερών από την κατάθεση της.

Σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 για την παραδεκτή άσκηση της προδικαστικής προσφυγής επιβάλλεται υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου επί της προϋπολογισθείσας αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης, το ύψος

Μπορεί η αδυναμία της προσφυγής στο δικαστήριο να συνιστά αποτελεσματική δικαστική προστασία; Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 2222/2023, Θ.Π.Δ.Δ. 4/2024, σελ. 357-361

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας  με την δικηγόρο Άννα Χριστοδουλάκου π. Μέλος Α.Ε.Π.Π., δημοσίευσαν παρατηρήσεις στην απόφαση του ΣτΕ 2222/2023 (7μ) στο νομικό περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού

Εμπορικό Δίκαιο / Εμπορικές Συμβάσεις

Δημόσιο Δίκαιο / Δημόσιες Συμβάσεις

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων / GDPR

Δίκαιο Ο.Τ.Α

Τροχαίο Ατύχημα

Ακίνητα

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Δίκαιο υπερχρέωσης φυσικών προσώπων

Search