Παροχή νομικών υπηρεσιών
Από το 1977 η δικηγορική εταιρεία “Σιαπέρας & Συνεργάτες” παρέχει υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δικηγορική Εταιρεία Θεσσαλονίκη - Σιαπέρας & Συνεργάτες

Εξειδικευμένη
Γνώση και Πολυετή Εμπειρία

Νικόλαος Β. Σιαπέρας(1)

Ο ιδρυτής του γραφείου μας Νικόλαος Β. Σιαπέρας

Η δικηγορική εταιρεία “Σιαπέρας & Συνεργάτες” ιδρύθηκε το 1977 από το δικηγόρο Νικόλαο Β. Σιαπέρα και εξελίχθηκε σε ένα από τα γνωστότερα και πλέον καταρτισμένα γραφεία στο χειρισμό υποθέσεων αστικού, εμπορικού και δημοσίου δικαίου.

Γνωρίστε τους
δικηγόρους της εταιρείας μας

Με μια δυναμική ομάδα δικηγόρων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, η δικηγορική μας εταιρεία ενημερώνεται διαρκώς για τα νέα επιστημονικά δεδομένα της νομικής επιστήμης, και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με δικηγορικά γραφεία και εταιρείες, επιστημονικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό

Rectangle-1881
Rectangle-1881

Νέα και
ενημερώσεις

Στη στήλη αυτή μπορείτε να διαβάσετε ενδιαφέροντα νομικά νέα σχετικά με τους τομείς ενασχόλησης της δικηγορικής μας εταιρείας.

Επιστημονική εκδήλωση στη μνήμη του Νικολάου Σιαπέρα, Επιίτ. Δικηγόρου : Δίκαιο συγκοινωνιών και τροχαίου ατυχήματος. Ζητήματα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίο

Σας προσκαλούμε στην επιστημονική εκδήλωση του ΔΣΘ και του ΕΒΕΘ για το δίκαιο συγκοινωνιών και τροχαίου ατυχήματος, αφιερωμένου στη μνήμη του Νικολάου Σιαπέρα, την Παρασκευή 24/5 και ώρα 5:00μ.μ. στην

Προαπόδειξη των όρων συμμετοχής σε περίπτωση απάλειψης αναγκαίου για την προαπόδειξη πεδίου από το υπόδειγμα ΕΕΕΣ, Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 2223/2023, Θ.Π.Δ.Δ. 12/2023, σελ. 1330 – 1334

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας δημοσίευσε παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 1939/2022 στο νομικό περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) 12/2023, σελ. 1330-1334. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε

Η αθροιστική κάλυψη κριτηρίων ποιοτικής επιλογής μεταξύ προσφέροντος και τρίτου δανειοπαρόχου, ΔΕφΑθηνών 1642/2023, ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ. 2023, τ. 27

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας Αναστασία Κωνσταντέλλια και Χριστίνα Κρικώνη δημοσίευσαν άρθρο σχετικά με την αθροιστική κάλυψη κριτηρίων ποιοτικής επιλογής μεταξύ προσφέροντος και τρίτου δανειοπαρόχου στο νομικό περιοδικό Νομολογία Δημοσίων

Εμπορικό Δίκαιο / Εμπορικές Συμβάσεις

Δημόσιο Δίκαιο / Δημόσιες Συμβάσεις

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων / GDPR

Δίκαιο Ο.Τ.Α

Τροχαίο Ατύχημα

Ακίνητα

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Δίκαιο υπερχρέωσης φυσικών προσώπων

Search